CARDINAL REX JIM LAWSON / VOL. 1

1. ONWU ZURU UWA
2. ABARI TE
3. BABY PLAY WAYO
4. GBATE FA TE
5. BERE NA AKWA NA
6. EWU NE BE AKWA
7. OSIMA OWUARI
8. MAJOR BORO’S OUND
9. AYANDO
10. MIGROFU
11. GO INSIDE OWAMBE
12. SIE SO
13. OSIMA BAFIYA AREMI
14. DOM UTUEN EKANG

go top