ALH. TAYE ADEBISI CURRENCY APESIN 1 / WAY FORWARD

 

-OLUWA LO MO INKAN TI EYAN LE JE LOA
-BA YESU LOUN KONRIN GIDI
-ENI BA NI OHUN BA WA SE
-EMI TOUN BA FUJI YI JEE
-OTA PO JU ENEMY LO

go top