WALDJINAH / KEMBANG KACANG GOBYOG


1 Bawa Dhandhanggula Turulare Katampen Ladrang Kembang Kacang Gobyog Pl. Nem. 14:01
2 Bawa Swara Srundeng Gosong Katampen Lancaran Srundeng Gosong Kasambet Sinom Tahu Tempe Dados Lagu Tahu Tempe Pl. Nem. 15:50
3 Bawa Sinom Rujak Jeruk Katampen Rujak Jeruk Terus Orek-Orek Montor Mabur Suwuk, Kalajengaken Bawa Canthing Jali Dados Emplek-Emplek Ketepu Sl. Sanga. 16:43
4 Ketawang Gunungsari Prabalingga Sl. Manyura. 13:27

go top