V.A. / AFRICAN RENAISSANCE, VOL. 1 ZULU

CD  1
01 Jabulisa Mkhize/ Bakhuluma Ngathi
02 Abagqomi/ Bakhuzeni
03 Moving Stars/ Incwadi Ye Diphu
04 Glendale Sugar Mill Team/ Ngidedele Nsizwa Ngidlule
05 Colenso High Nkokhelo/ Wenizwa
06 Izimpigog/ Uyisigqila Sothswala
07 UbamboSibonabantu / Ben Zondo
08 Thula-Jabula/ Diana Amakhekhe
09 Nongoma Black Angels/ Mhla Sihambayo
10 White Mambazo/ Bazoyidela Inkani
11 Zamanani/ Wamuhle Umakoti
12 Inketha Baweli/ Akukho Ukuthula
13 Colenso Abafana Benkokhelo/ Nansi Lensizwa
14 Jabulisa Mkhize/ Amathole Amnyama
15Isibonelo Samabhungu/ Wamuhle Mntanami
16 Izihlobo/ Bangibiza Ngesishimane
17 Mehluleli Zulu/ Liyanikhuza Ikhehla Bafana
18 Giyani Brother/ Siyaziwa
19 Isigiyane/ Thina Sihambile
20 Izihlobo/ Ikhela Lidlala Madayisi
CD 2
01 Mgqashiyo Ndlovu / Sekubuhlunga Inhliziyo
02 Bezikhukhula/ Impongo
03 Mehluleli Zulu/ Kwangenza
04 Beam Brothers/ Ngaleyo Mini
05 Home Rovers/ Abanye Bayakhala
06 Five Roses/ Thula Thula
07 Samuel Dunge/ Thokozile
08 Glendale Sugar Mill Team/ Asazi Zolalaphi
09 Amaqola/ Isigemegeme
10 Home Rovers/ Ngalahl Ikheli
11 Giyani TDF Brothers/ Kudala Besifuna
12 Masonite Ngoma Dancing Club/ Ingoma Yesizwe
13 Samuel Dunge/ Umahlalela
14 Amaqola/ Mtakwethu Udlala Ngami
15 Mhleleleni Mtambo/ Seke Emadodeni
16 Mgqashiyo Ndlovu/ Ngamqalokondaba
17 Moonlight Band/ Makhelwane
18 Durban Home Defenders/ Thembekile Sondela Lapha
19 Habisa Home Defenders/ Uhlekani Mfani
20 Moonlight Band/ Masehlukane
21 Amaqola/ Nghite Ngihamba
22 Mehluleli Zulu/ Bayashisa Abafana

go top