PRINCE ADEKUNLE / GOOD OLD MUSIC


GOOD-OLD- MUSIC-PRINCE-ADEKUNLE

(Ibukun Orisun Iye MOLPS 72)70’s recordings

1  Bisimilai 5:59
2 Kaye Mase Lenini Mi 3:10
3 I Need You My Lover 3:00
4 Se Rere Fun Mi 2:59
5 Pese Fun Wa Baba 2:57
6 Oluwa Ki Isoba Ika 6:10
7 Ko Sore Bi Jesu 6:05
8 Ofofo O Da 6:07

go top