MAHOYANA NKWANYANA / THWASA

 
 
1 Thwasa
2 Vele Kunjalo
3 Wabonani
4 Amabomvu
5 Akeniyeke
6 Yaze Yabuhlungu
7 Inhliziyo Yami
8 Nga Khala (Ngazithulisa)
9 Baqale Phansi
10 Ngiyam’ Khumbula

go top