DELE ABIODUN / AGBA WA BURA


dele-a-agba-wa-bura
Admiral Dele Abiodun & His Top Hitters Band 1977
Super 8: Agba Wa Bura (Olumo ORPS 66)(CD; Olumo/St.Jude Music [Lagos] ORLPCD 066
[A] Agba Wa Bura / Asan Mi Yio Ni Won / Alaso Ala / Eso Ni Igbin Ngun Igi / Mama Mi Ma Bere Mi / Orere Ma Redi Ke Nke[B] Kama Sise Fun Onise / Lojo Iso Ro / Oluwa Lo Ma Jogun Aiye / Kofi Tojo Koro / Moroye Moje

 

go top